Social Network

 youtubeLogo FacebookLogo Flikr

Photogallery

 

Photogallery 2

 

DZIAŁANIA

DZIAŁANIA
Projekt jest podzielony na trzy kluczowe działania:
Wykonanie analizy kontekstowej na temat przedsiębiorczości w edukacji nauczycieli w Europie, roli nauczycieli w różnych krajach europejskich; narodowych strategii, dobrych praktyk, doświadczeń z działań pilotażowych i przykładów sukcesów, metodologii wykorzystywanej w edukacji nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, podejść i narzędzi stosowanych w celu przyjęcia roli facilitatora, podstawowych kompetencji w dziedzinie przedsiębiorczości, stałego rozwoju zawodowego nauczycieli w UE.
Przeprowadzenie spotkań w ramach „kół badawczych" z wykorzystaniem metodologii uczenia się od siebie (peer learning), adresowanych do nauczycieli szkół w celu wypracowania europejskich modeli dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych służących wsparciu rozwoju ich umiejętności i metod wykorzystywanych w uczeniu przedsiębiorczości w ramach różnych przedmiotów i w różnych kontekstach.
Opracowanie Wirtualnego Środowiska Uczenia się (Virtual Learning Environment - VLE), aplikacji on-line, obejmującej materiały szkoleniowe, wskazówki dla nauczycieli, przykłady dobrych praktyk (w różnych obszarach, dla różnych poziomów i typów edukacji), której celem jest udostępnienie interaktywnych narzędzi dla nauczycieli pozwalających im na dzielenie się doświadczeniem, rozpowszechnianie pomysłów i metod dotyczących edukacji przedsiębiorczości.

PERSPECTIVE GTI

 

  Partners

  

PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education
Project n. 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP

lll-polThis project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.