Social Network

 youtubeLogo FacebookLogo Flikr

Photogallery

 

Photogallery 2

 

PROJEKTU

Głównym celem projektu jest stworzenie Europejskich modeli edukacji nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu wspierania rozwoju ich umiejętności oraz metodologii kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i wykorzystania wiedzy na temat przedsiębiorczości w wielu kontekstach w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych różnego typu.
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości polega na przygotowaniu przedsiębiorczych jednostek, które posiadają umiejętności, wiedzę i postawy umożliwiające bycie kreatywnym i odpowiedzialnym oraz nastawionym na osiągnięcie sukcesu, niezależnie od podejmowanych aktywności i wyboru kariery zawodowej. Wymaga to włączenia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości do programu nauczania pedagogów szkolnych.
Nauczyciele powinni przyjąć nową rolę i stać się osobami ułatwiającymi (facilitatorami) uczenie się, prowadząc uczniów i rozmawiając z nimi na temat procesu kształcenia.
Niniejszy projekt jest finansowany ze wsparciem Komisji Europejskiej. Działania projektu będą realizowane od października 2013 do września 2015 w ośmiu państwach członkowskich UE: Włoszech, Grecji, Austrii, Portugalii, Polsce, Belgii, Holandii, na Węgrzech.

Projekt PERSPECTIVE przyczyni się do opracowania działań i strategii nastawionych na:
Rozwój wspólnej wiedzy na temat istniejących rozwiązań w państwach członkowskich dotyczących selekcji, rekrutacji i szkolenia wykładowców nauczycieli,
Wzmocnienie i wsparcie dla Europejskiej polityki współpracy w obszarach początkowej edukacji nauczycieli, ciągłego rozwoju zawodowego i przywództwa w szkole, zwłaszcza poprzez opracowanie platform i działań związanych z uczeniem się od innych w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i kompetencji pomiędzy decydentami politycznymi a profesjonalnymi nauczycielami,
Poprawę kompetencji nauczycieli, upewnienie się, że mogą nabyć potrzebne umiejętności pedagogiczne potrzebne do przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w ramach własnych przedmiotów, nawet w zróżnicowanych klasach,
Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości jako podstawowego środka rozwoju osobistego i profesjonalnego.

PERSPECTIVE GTI

 

  Partners

  

PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education
Project n. 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP

lll-polThis project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.