Social Network

 youtubeLogo FacebookLogo Flikr

Photogallery

 

Photogallery 2

 

ACTIVITEITEN

Het project is in drie belangrijke acties onderverdeeld:
Realisatie van een contextanalyse over Ondernemerschapsonderwijs voor Docenten in Europa, over de rol van docenten in verschillende Europese landen; de nationale strategieën, good practices, ervaringen met pilots, succesverhalen, de gebruikte methoden in de lerarenopleiding op het gebied van ondernemerschap, de gebruikte aanpak en instrumenten om facilitator te worden op het gebied van ondernemerschaps kerncompetenties; de voortdurende professionele ontwikkeling van leraren in de EU.

Realisatie van studiekringen met "peer learning" methodiek gericht op leraren om Europese modellen voor het primair en voortgezet onderwijs te creëren en de ontwikkeling van hun vaardigheden en methoden bij de toepassing van ondernemend leren in verschillende onderwijsvakken en verschillende contexten te ondersteunen.

Realisatie van een Virtual Learning Environment (VLE), een web-applicatie inclusief lesmateriaal, richtlijnen voor leraren en praktijkvoorbeelden (op verschillende gebieden, niveaus en vormen van onderwijs), gericht op het beschikbaar stellen van interactieve tools voor leraren, zodat ze hun ervaringen, ideeën en methoden m.b.t. ondernemerschapsonderwijs kunnen delen en verspreiden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het project: www.perspectiveproject.eu

 

 

 

Login Form

PERSPECTIVE GTI

 

  Partners

  

PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education
Project n. 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP

lll-ola
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.