Social Network

 youtubeLogo FacebookLogo Flikr

Photogallery

 

Photogallery 2

 

PROJEKT

A projekt fő célkitűzése az általános és középiskolás tanárok oktatását érintő európai modellek felállítása, mely segíti egyrészt a pedagógusok készségeinek és módszereinek fejlesztését, másrészt pedig a vállalkozói szemléletet tükröző tanulás alkalmazását különféle tantárgyakon belül illetve különböző helyzetekben.
A vállalkozó oktatás elsősorban olyan egyének felkészítéséről szól, akik készek vállalkozni, akiknek megvan a képességük, tudásuk valamint attitűdjük ahhoz, hogy kreatívak, felelősségteljesek és sikeresek legyenek, bármilyen tevékenységet is vállalnak, függetlenül a választott pályájuktól. Mindez megköveteli, hogy a vállalkozói szellemű tanulást a pedagógusképzés tantervébe beágyazzák.
A tanároknak új szerepet kell felvenniük és a tanulás facilitátorává kell válniuk, irányítaniuk kell a tanulókat és beszélni velük a tanulási folyamatukról.
Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósulhat meg. A projekt tevékenységeinek megvalósítása 2013 októberétől 2015 szeptemberéig tart a nyolc tagállamban: Olaszországban, Görögországban, Portugáliában, Lengyelországban, Belgiumban, Hollandiában és Magyarországon.

A PERSPECTIVE PROJEKT hozzájárul az alábbi intézkedések és stratégiák fejlesztéséhez, amelyek célja:
-A közös tudás fejlesztése a tagállamokban létező megállapodásokról, a tanárképző oktatók kiválasztásával, toborzásával, valamint felkészítésével kapcsolatosan
- Az európai politikai együttműködés növelése és támogatása az alábbi területeken: előkészítő tanárképzés, szakmai továbbképzések és iskolavezetés. Kiemelt szerepet kapnak olyan fórumok és társas tanulási tevékenységek létrejötte, amelyek segítségével megvalósul a pedagógusok és döntéshozók közötti tudás, tapasztalat és szakvélemény csere.
Tanári kompetenciák fejlesztése, a tanárok biztosítása a felől, hogy rendelkeznek a szükséges pedagógiai készségekkel ahhoz, hogy alkalmasak legyenek saját tantárgyaik oktatására valamint a vállalkozói kompetenciák tanítására még a heterogén osztályokban is.
- A vállalkozói kompetenciák népszerűsítése, mint kulcsfontosságú eszköz a személyes és szakmai fejlődéshez.

Login Form

PERSPECTIVE GTI

 

  Partners

  

PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education
Project n. 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP

lll-hun
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.