Social Network

 youtubeLogo FacebookLogo Flikr

Photogallery

 

Photogallery 2

 

ΕΡΓΟ

Κύρια επιδίωξη του έργου είναι η δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και μεθόδων τους ώστε να παρέχουν εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα καθώς και στην εφαρμογή επιχειρηματικού τρόπου μάθησης σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα και σε διαφορετικά πλαίσια.
Η εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα επιδιώκει την προετοιμασία ατόμων με επιχειρηματικό πνεύμα που έχουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τη διάθεση να είναι δημιουργικοί, υπεύθυνοι και επιτυχημένοι σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνουν και ανεξάρτητα από τις επιλογές της σταδιοδρομίας τους. Αυτό απαιτεί ενσωμάτωση, στα προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, μεθόδων ανάπτυξης επιχειρηματικών τρόπων διδασκαλίας.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν ένα νέο ρόλο και να γίνουν Καθοδηγητές/Συντονιστές, καθοδηγώντας τους σπουδαστές και συζητώντας μαζί τους την μαθησιακή τους πορεία.
Το Πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι δράσεις του θα υλοποιηθούν στην περίοδο Οκτώβριος 2013 - Σεπτέμβριος 2015, σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ:.την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, το Βέλγιο,την Ολλανδία και την Ουγγαρία.

Το έργο PERSPECTIVE θα συμβάλει στην ανάπτυξη δράσεων και στρατηγικών που αποσκοπούν στην:
• Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις προβλέψεις που ισχύουν στα Κράτη Μέλη για την επιλογή, την πρόσληψη και την κατάρτιση εκπαιδευτικών.
• Ενίσχυση και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας στους τομείς της αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη σχολική ηγεσία, ιδίως με τη δημιουργία μηχανισμών και δραστηριοτήτων μάθησης από συναδέλφους τους με ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ υπευθύνων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών εκπαιδευτικών.
• Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας ότι θα αποκτούν απαραίτητες παιδαγωγικές δεξιότητες και επιχειρηματικές ικανότητες, προκειμένου να διδάσκουν τα διάφορά αντικείμενα, ακόμα και σε τάξεις με ανομοιογενή σύνθεση.
• Προώθηση των επιχειρηματικών

PERSPECTIVE GTI

 

  Partners

  

PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education
Project n. 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP

lll-gre
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση)
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.